logo HR

Prijave i unos rezultata

Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete medicinsko-biokemijskih laboratorija koju provodi HDMBLM - CROQALM je jednokratna za sva tri ciklusa u tekućoj godini.

Prijave i online upis rezultata su moguće kroz CROQALM web sučelje na web adresi:
https://croqalm.com

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja Vašeg korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada.

Novi korisnici koji do sada nisu registrirani trebaju popuniti Obrazac za prijavu, nakon čega će dobiti svoje korisničko ime i zaporku.

Obavijesti o svim aktualnim pojedinostima prijava, ciklusa i plaćanju nalaze se na mrežnim stranicama CROQALM-a.