logo HR

Uputstva i obrasci

Upute za pripremu uzoraka VKK 2021: ciklus 1, ciklus 2, ciklus 3
Upute za pripremu uzoraka VKK 2020: ciklus 1, ciklus 2, ciklus 3
Upute za pripremu uzoraka VKK 2019: ciklus 1, ciklus 2, ciklus 3
Upute za pripremu uzoraka VKK 2018: ciklus 1, ciklus 2, ciklus 3
Upute za pripremu uzoraka VKK 2017: ciklus 1ciklus 2ciklus 3
Upute za pripremu uzoraka VKK 2016: ciklus 1, ciklus 2, ciklus 3