logo HR

Dostupnost rezultata 1. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2018-1) dostupni su od 22. travnja 2018. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula kao i pojašnjenja vezana za novosti u obradi rezultata te vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2018. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi (uzorak A i B)
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (uzorak seruma -pool)
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

14.03.2018.
do 31.03.2018.
od 20.04.2018.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija),
Modul 8 B (Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi )
Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada)
potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2018.

Poštovani članovi HDMBLM,
Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2018. (tri ciklusa) otvorena od 21. prosinca 2017. - 19. siječnja 2018. godine.
Plaćanje za sva tri ciklusa u 2018. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 26. veljačom 2018.
Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada.
Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage).

Pretrage po modulima i cijena nisu se izmijenjene u odnosu na prethodnu godinu.
Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2018. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec 2018) koji možete pregledati ii dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa).

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici.
Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati u ured HDMBLM faksom (+385 1 48 28 133) ili elektroničkom poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku.
Molimo vas da poštujete predviđene rokove i sljedeće upute:

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama.
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili faksom na broj HDMBLM: +385 1 4828 133.
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice.
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 26. veljače 2018.
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće.

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatičke koordinatorice su: Ana Grzunov i Valentina Vidranski.

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije.

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji!

Croqalm Tim

Dostupnost rezultata 3. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2017.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati obrade 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2017-3) dostupni su od 24. listopada 2017. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.
Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula koji vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2017.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 3. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2017. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi (uzorak A i B)
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (uzorak pune krvi s EDTA)
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

19.09.2017.
do 06.10.2017.
od 27.10.2017.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija),
Modul 8 B (Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi )
Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada)
potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

Odgoda distribucije uzoraka 3. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2017.

Poštovane kolegice i kolege,

Distribucija uzoraka za 3. ciklus vanjske procjene kvalitete predviđena u periodu od 12. – 14. rujna odgađa se za 19. – 21. rujan 2017.
Distribucija uzoraka odgađa se zbog nemogućnosti pripreme kontrolnih uzoraka za Modul 3 od strane Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u unaprijed planiranom terminu.

Zahvaljujemo svim sudionicima na razumijevanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

Dostupnost rezultata 2. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2017.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati obrade 2. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2017-2) u nešto izmijenjenom obliku dostupni su od 21. srpnja 2017. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula koji vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.
Podsjećamo na promjene koje su primijenjene u prošlom i ovom ciklusu:

 1. Dvojako dozvoljeno odstupanje za pojedine pretrage. Tablica dozvoljenih odstupanja za sve pretrage dostupna je na mrežnoj stranici CROQALMA (link: http://croqalm.hdmblm.hr)
 2. Promjena u dozvoljenim odstupanjima koja se mijenja s obzirom na očekivane vrijednosti pojedinih pretraga kroz cikluse zahtijevala je i promjene u grafičkom prikazu rezultata. Nema osjenčanog područja dozvoljenog odstupanja. Ucrtana točka označava rezultat laboratorija, a boja upućuje na prolaznost: zelena točka za rezultate unutar dozvoljenog odstupanja, a crvena točka za rezultate izvan dozvoljenog odstupanja.
 3. Izvješća po pretragama (Pregled prema dozvoljenim odstupanjima i Pregled odstupanja prema z vrijednosti) odnose se samo na tekući ciklus, a rezultate iz prethodnih ciklusa možete dohvatiti izborom željenog ciklusa i godine na mrežnoj stranici CROQALMA. U grafičkom prikazu rezulata i dalje su ucrtani rezultati prethodnih ciklusa.
 4. Statistička obrada učinjena je za ogledne grupe koje imaju minimalno 5 prijavljenih rezultata (umjesto dosadašnjih 7). Na taj je način kod većeg broja sudionika omogućeno vrednovanje prijavljenih rezultata u manjim oglednim grupama.
 5. U analizi mokraće pretrage se ocjenjuju prema očekivanim vrijednostima s obzirom na metodu/test traku i bez obzira na metodu/test traku.
 6. Diferencijalna krvna slika u ovom ciklusu je uključena u ukupnu prolaznost po pretragama izuzev bazofilnih granulocita (zbog nemogućnosti unosa 0 u sustav).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2017.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku ove obavijesti možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2017. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV, INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Lijekovi
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze, laktata
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

06.06.2017.
do 30.06.2017.
od 20.07.2017.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:

UZORCI za Modul 1 (Biokemijski pretrage), Modul 3 (Laboratorijska hematologija) i za Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke.

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

 

Dostupnost rezultata 1. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2017.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2017-1) u nešto izmijenjenom obliku dostupni su od 2. svibnja 2017. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula koji vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.
Promjene koje su primijenjene u ovom ciklusu su.

 1. Dvojako dozvoljeno odstupanje za pojedine pretrage. Tablica dozvoljenih odstupanja za sve pretrage dostupna je na mrežnoj stranici CROQALMA (link: http://croqalm.hdmblm.hr)
 2. Promjena u dozvoljenim odstupanjima koja se mijenja s obzirom na očekivane vrijednosti pojedinih pretraga kroz cikluse zahtijevala je i promjene u grafičkom prikazu rezultata. Nema osjenčanog područja dozvoljenog odstupanja. Ucrtana točka označava rezultat laboratorija, a boja upućuje na prolaznost: zelena točka za rezultate unutar dozvoljenog odstupanja, a crvena točka za rezultate izvan dozvoljenog odstupanja.
 3. Izvješća po pretragama (Pregled prema dozvoljenim odstupanjima i Pregled odstupanja prema z vrijednosti) odnose se samo na tekući ciklus, a rezultate iz prethodnih ciklusa možete dohvatiti izborom željenog ciklusa i godine na mrežnoj stranici CROQALMA. U grafičkom prikazu rezulata i dalje su ucrtani rezultati prethodnih ciklusa.
 4. Statistička obrada učinjena je za ogledne grupe koje imaju minimalno 5 prijavljenih rezultata (umjesto dosadašnjih 7). Na taj je način kod većeg broja sudionika omogućeno vrednovanje prijavljenih rezultata u manjim oglednim grupama.
 5. U analizi mokraće pretrage se ocjenjuju prema očekivanim vrijednostima s obzirom na metodu/test traku i bez obzira na metodu/test traku.
 6. Diferencijalna krvna slika u ovom ciklusu je uključena u ukupnu prolaznost po pretragama izuzev bazofilnih granulocita (zbog nemogućnosti unosa 0 u sustav).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2017.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku ove obavijesti možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2017. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini, CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze, laktata
Hormoni, vitamini, srčani i tumorski biljezi
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

14.03.2017.
do 31.03.2017.
od 20.04.2017.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:

UZORAK za Modul 3 (Laboratorijska hematologija) i UZORAK za Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2017

Poštovani članovi HDMBLM,

Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2017. (tri ciklusa) otvorena od 19. prosinca 2016. - 16. siječnja 2017. godine.

Plaćanje za sva tri ciklusa u 2017. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 25. veljačom 2017.

Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada.

Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage).

Pretrage po modulima djelomično su izmijenjene u odnosu na prethodnu godinu, a u pojedinim modulima izmjene se odnose na način izvještavanja ili broju/vrsti uzorka.

Modul Izmjene
Modul 1 U jednom ciklusu 2017 planira se slanje uzoraka s ciljnim vrijednostima dobivenim u referentnom laboratoriju (samo za pretrage kod kojih postoje definirani referentni sustavi). Referentne ciljne vrijednosti biti će dostupne sudionicima, a obrada pojedinačnih rezultata vršiti će se prema dogovornoj ciljnoj vrijednosti, u sklopu dopuštenih relativnih te apsolutnih (za niske vrijednosti) odstupanja. 
Modul 2 Rezultati „high sensitive“(hs) CRP potrebno je upisati kao zasebnu metodu unutar pretrage CRP
Modul 3

DKS (brojač) te retikulociti (brojač) u svim ciklusima postaju obvezan dio koji ulazi u konačnu ocjenu.
Mogućnost unosa rezultata do najviše 3 različita hematološka brojača.

Modul 4 Zbog malog broja prijavljenih rezultata, čimbenici zgrušavanja, plazminogen i aktivnosti proteina C i S više ne ulaze u ovaj modul. Svi ciklusi uključuju PV, PV-INR, APTV (sekunde i omjer), fibrinogen, antitrombin III i D-dimere.
Modul 5 Nema izmjene
Modul 6 Promjene u ovom modulu se odnose na način izvještavanja o rezultatima za sve pretrage mokraće.

Modul 7
Modul 7A

Objedinjeni su u jedan modul – Modul 7. Mogućnost unosa rezultata do najviše 5 različitih uređaja, uključujući POCT uređaje. Na ovaj način povećati će se skupine za obradu rezultata.
Modul 8 Promjena se odnosi na CK MB koja nije izražena kao masena koncentracija već kao aktivnost. Također, troponin T i „high sensitive“ (hs)  troponin T su ista pretraga, kao i troponin I i hs troponin I i važno je da rezultate hs TnI i hs TnT upišete kao zasebnu metodu unutar pretraga TnT i TnI. Tijekom 2017 kroz jedan ciklus će biti distribuiran probni svježi uzorak uz komercijalni uzorak.
Modul 9 Tijekom 2017 će biti distribuiran probni svježi uzorak uz komercijalni uzorak.

Modul 10
Modul 11

Objedinjuju se u jedan modul: Modul 10 – Izvananalitička faza laboratorijskog rada. Ostaje dobrovoljan i ne naplaćuje se. Model upitnika se mijenja u analitički modul i način izvještavanja.
Modul 12 Redoslijedno se sada naziva Modul 11.

Sve navedene izmjene vezane za vrstu uzorka, način obrade i izvještavanja rezultata dovele su do poskupljenja cijena za pojedine module (1,6,8). Ovo poskupljenje odobrio je Glavni odbor HDMBLM na sjednici 16.12.2016. Na taj su način osigurana sredstva za održavanje i neophodne izmjene u postojećem inlab2*QALM programu.  

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2017. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec 2017) koji možete pregledati ii dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica:  http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa).

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici.

Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati u ured HDMBLM faksom (+385 1 48 28 133) ili elektroničkom poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).  Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku.

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i slijedeće upute:

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama.
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili faksom na broj HDMBLM: +385 1 4828 133.
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice.
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 25. veljače 2017.
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće.

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatičke koordinatorice su: Ana Grzunov i Adriana Bokulić.

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije.  

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji!

Croqalm Tim