logo HR

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2017.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku ove obavijesti možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2017. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
V
VI
VII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV, INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Lijekovi
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze, laktata
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

06.06.2017.
do 30.06.2017.
od 20.07.2017.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:

UZORCI za Modul 1 (Biokemijski pretrage), Modul 3 (Laboratorijska hematologija) i za Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke.

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

 

Dostupnost rezultata 1. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2017.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2017-1) u nešto izmijenjenom obliku dostupni su od 2. svibnja 2017. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula koji vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.
Promjene koje su primijenjene u ovom ciklusu su.

 1. Dvojako dozvoljeno odstupanje za pojedine pretrage. Tablica dozvoljenih odstupanja za sve pretrage dostupna je na mrežnoj stranici CROQALMA (link: http://croqalm.hdmblm.hr)
 2. Promjena u dozvoljenim odstupanjima koja se mijenja s obzirom na očekivane vrijednosti pojedinih pretraga kroz cikluse zahtijevala je i promjene u grafičkom prikazu rezultata. Nema osjenčanog područja dozvoljenog odstupanja. Ucrtana točka označava rezultat laboratorija, a boja upućuje na prolaznost: zelena točka za rezultate unutar dozvoljenog odstupanja, a crvena točka za rezultate izvan dozvoljenog odstupanja.
 3. Izvješća po pretragama (Pregled prema dozvoljenim odstupanjima i Pregled odstupanja prema z vrijednosti) odnose se samo na tekući ciklus, a rezultate iz prethodnih ciklusa možete dohvatiti izborom željenog ciklusa i godine na mrežnoj stranici CROQALMA. U grafičkom prikazu rezulata i dalje su ucrtani rezultati prethodnih ciklusa.
 4. Statistička obrada učinjena je za ogledne grupe koje imaju minimalno 5 prijavljenih rezultata (umjesto dosadašnjih 7). Na taj je način kod većeg broja sudionika omogućeno vrednovanje prijavljenih rezultata u manjim oglednim grupama.
 5. U analizi mokraće pretrage se ocjenjuju prema očekivanim vrijednostima s obzirom na metodu/test traku i bez obzira na metodu/test traku.
 6. Diferencijalna krvna slika u ovom ciklusu je uključena u ukupnu prolaznost po pretragama izuzev bazofilnih granulocita (zbog nemogućnosti unosa 0 u sustav).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2017.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku ove obavijesti možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2017. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini, CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze, laktata
Hormoni, vitamini, srčani i tumorski biljezi
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

14.03.2017.
do 31.03.2017.
od 20.04.2017.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:

UZORAK za Modul 3 (Laboratorijska hematologija) i UZORAK za Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2017

Poštovani članovi HDMBLM,

Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2017. (tri ciklusa) otvorena od 19. prosinca 2016. - 16. siječnja 2017. godine.

Plaćanje za sva tri ciklusa u 2017. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 25. veljačom 2017.

Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada.

Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage).

Pretrage po modulima djelomično su izmijenjene u odnosu na prethodnu godinu, a u pojedinim modulima izmjene se odnose na način izvještavanja ili broju/vrsti uzorka.

Modul Izmjene
Modul 1 U jednom ciklusu 2017 planira se slanje uzoraka s ciljnim vrijednostima dobivenim u referentnom laboratoriju (samo za pretrage kod kojih postoje definirani referentni sustavi). Referentne ciljne vrijednosti biti će dostupne sudionicima, a obrada pojedinačnih rezultata vršiti će se prema dogovornoj ciljnoj vrijednosti, u sklopu dopuštenih relativnih te apsolutnih (za niske vrijednosti) odstupanja. 
Modul 2 Rezultati „high sensitive“(hs) CRP potrebno je upisati kao zasebnu metodu unutar pretrage CRP
Modul 3

DKS (brojač) te retikulociti (brojač) u svim ciklusima postaju obvezan dio koji ulazi u konačnu ocjenu.
Mogućnost unosa rezultata do najviše 3 različita hematološka brojača.

Modul 4 Zbog malog broja prijavljenih rezultata, čimbenici zgrušavanja, plazminogen i aktivnosti proteina C i S više ne ulaze u ovaj modul. Svi ciklusi uključuju PV, PV-INR, APTV (sekunde i omjer), fibrinogen, antitrombin III i D-dimere.
Modul 5 Nema izmjene
Modul 6 Promjene u ovom modulu se odnose na način izvještavanja o rezultatima za sve pretrage mokraće.

Modul 7
Modul 7A

Objedinjeni su u jedan modul – Modul 7. Mogućnost unosa rezultata do najviše 5 različitih uređaja, uključujući POCT uređaje. Na ovaj način povećati će se skupine za obradu rezultata.
Modul 8 Promjena se odnosi na CK MB koja nije izražena kao masena koncentracija već kao aktivnost. Također, troponin T i „high sensitive“ (hs)  troponin T su ista pretraga, kao i troponin I i hs troponin I i važno je da rezultate hs TnI i hs TnT upišete kao zasebnu metodu unutar pretraga TnT i TnI. Tijekom 2017 kroz jedan ciklus će biti distribuiran probni svježi uzorak uz komercijalni uzorak.
Modul 9 Tijekom 2017 će biti distribuiran probni svježi uzorak uz komercijalni uzorak.

Modul 10
Modul 11

Objedinjuju se u jedan modul: Modul 10 – Izvananalitička faza laboratorijskog rada. Ostaje dobrovoljan i ne naplaćuje se. Model upitnika se mijenja u analitički modul i način izvještavanja.
Modul 12 Redoslijedno se sada naziva Modul 11.

Sve navedene izmjene vezane za vrstu uzorka, način obrade i izvještavanja rezultata dovele su do poskupljenja cijena za pojedine module (1,6,8). Ovo poskupljenje odobrio je Glavni odbor HDMBLM na sjednici 16.12.2016. Na taj su način osigurana sredstva za održavanje i neophodne izmjene u postojećem inlab2*QALM programu.  

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2017. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec 2017) koji možete pregledati ii dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica:  http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa).

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici.

Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati u ured HDMBLM faksom (+385 1 48 28 133) ili elektroničkom poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).  Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku.

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i slijedeće upute:

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama.
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili faksom na broj HDMBLM: +385 1 4828 133.
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice.
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 25. veljače 2017.
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće.

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatičke koordinatorice su: Ana Grzunov i Adriana Bokulić.

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije.  

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji!

Croqalm Tim

Dostupnost rezultata 3. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2016.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini VKK-2016-3 dostupni su od 20. listopada 2016. na sljedećoj poveznici https://www.croqalm.com a koja je dostupna i putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata” (http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata).

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i završno izvješće s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu ovog (i predhodnih) ciklusa.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite CROQALM pri čemu nemojte zaboraviti upisati i šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju u ciklusima 2016.

S poštovanjem
CROQALM tim

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2016

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 3. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2016. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIIa
IX
X
XI
XII
Biokemijske pretrage (Uzorak A, B i C)
Specifični proteini, CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita
POC - analiza pH, plinovi, elektroliti, glukoza, laktati
Hormoni, vitamini, srčani i tumorski biljezi
HbA1c
Prijeanalitička faza laboratorijskog rada
Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

13.09.2016.
do 30.09.2016.
od 20.10.2016.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:

 1. UZORAK A, B i C za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i UZORAK za Modul 3 (Laboratorijska hematologija) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke
UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

Dostupnost rezultata 2. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2016.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati 2. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini VKK-2016-2 dostupni su od 19. srpnja 2016. na sljedećoj poveznici https://www.croqalm.com a koja je dostupna i putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata” (http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata).

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i završno izvješće s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu ovog (i predhodnih) ciklusa.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite CROQALM pri čemu nemojte zaboraviti upisati i šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

27. Simpozij Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu

PRVA OBAVIJEST

Poštovane kolegice i kolege,

Zadovoljstvo nam je obavijestiti Vas da će Hrvatski centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM) i Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM), 10. rujna 2016. u Zagrebu organizirati 27. Simpozij o vanjskoj kontroli kvalitete, temi od izuzetne važnosti svakog medicinskog-biokemijskog laboratorija u zemlji.

Tema Simpozija sažeta je u naslovu: „Nacionalna vanjska procjena kvalitete (CROQALM): od uzorka do ocjene“. Kroz tematska predavanja biti će predstavljeni aktualni problemi od idealnog uzorka, obrade rezultata do novosti u korištenju rezultata vanjske kontrole kvalitete u stručnom nadzoru Hrvatske komore medicinskih biokemičara. Također, biti će predstavljen i drugi, vanjski provoditelj vanjske kontrole kvalitete sa prikazom svojeg programa i načina rada. Tijekom Simpozija biti će moguće s informatičkim koordinatorima CROQALM-a rješavati sve probleme vezane za korištenje programske podrške inlab2*QALM. Na kraju Simpozija i za one koji žele znati nešto više ili imaju pitanja planiramo radionicu uz kavu („Coffee-workshop“) za sva pitanja i diskusiju uz predavače Simpozija.

Nadamo se da ćete prepoznati vrijednost ovog edukativnog projekta. Vaš interes i prisustvo omogućiti će edukaciju svakog našeg člana s uvijek osjetljivom temom vanjske kontrole kvalitete u laboratorijskoj medicini.

Preliminarni program i sve važne obavijesti nalaze se u prilogu ove obavijesti.
Unaprijed Vam se zahvaljujemo.

S poštovanjem,
Voditeljica Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini
Dr.sc. Jasna Leniček Krleža, spec. med. biokemije

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2016.

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku ove obavijesti možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2016. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV

V
VI
VII
VIIa
IX
X
XI
XII
Biokemijske pretrage (Uzorak A i B)
CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, PC,PS,
čimbenici zgrušavanja, plazminogen, D-dimeri)
Lijekovi
Analiza mokraće (test traka, sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita
POC - analiza pH, plinovi, elektroliti, glukoza, laktati
HbA1c
Prijeanalitička faza laboratorijskog rada
Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

14.06.2016.
do 30.06.2016.
od 20.07.2016.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adrijana Bokulić
Marko Žarak

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:

 1. UZORAK A i B za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i UZORAK za Modul 3 (Laboratorijska hematologija) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke
 2. Uzorak za Modul 4: laboratoriji koji su za ovaj modul prijavili čimbenike zgrušavanja i protein S zaprimiti će dva uzorka.

Vaš CROQALM Tim

Dostupnost rezultata 1. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2016.

Poštovani kolegice i kolege,

Rezultati 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini VKK-2016-1 dostupni su od 29. travnja 2016. na sljedećoj poveznici https://www.croqalm.com a koja je dostupna i putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata” (http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultat).

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i završno izvješće s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu ovog (i prethodnih) ciklusa.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite CROQALM pri čemu nemojte zaboraviti upisati i šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2016.

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku ove obavijesti možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2016. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIIa
VIII
IX
X
XI
XII
Biokemijske pretrage (uzorak A i B)
Specifični proteini, CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, TV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita
POC - analiza pH, plinovi, elektroliti, glukoza, laktati
Hormoni, vitamini, srčani i tumorski biljezi
HbA1c
Prijeanalitička faza laboratorijskog rada
Poslijeanalitička faza laboratorijskog rada
Kloridi u znoju - znojni test(prema priloženom propisu)

DINAMIKA CIKLUSA:

22.03.2016.
do 10.04.2016.
od 29.04.2016.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adrijana Bokulić
Marko Žarak

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

PRILOG:
1. UZORAK A i B za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i UZORAK A za Modul 3 (Laboratorijska hematologija) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke
2. PROPIS POSTUPKA I PRIPREME REAGENSA ZA KLORIDE U ZNOJU
(Modul 12) biti će dostavljen s kontrolnim uzorcima.

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu https://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.