logo HR

DOSTUPNOST REZULTATA 2. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2019.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 2. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2019-2) dostupni su od 17. srpnja 2019. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula kao i pojašnjenja vezana za novosti u obradi rezultata te vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2019.

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2019. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
I-A
II
III
IV
V
VI
VII
VIII-I
IX
X

XI
XII

Biokemijske pretrage
CAP uzorci (kreatinin – 6 uzoraka, upitnik: https://www.surveymonkey.com/r/3RBL7PN)
Specifični proteini (CRP)
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija
Lijekovi
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni štitnjače i PSA
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (uzorak, upitnik 1: https://www.surveymonkey.com/r/ZRJ7LFV 
upitnik 2: https://www.surveymonkey.com/r/DB9LYBT)
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraći


DINAMIKA CIKLUSA:

11.06.2019.
do 28.06.2019.
od 20.07.2019.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena: UZORCI za Modul 1 (Biokemijski pretrage), Modul 1-A (CAP uzorci), Modul 3 (Laboratorijska hematologija), Modul 8-1 ( Hormoni štitnjače i PSA), Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada) i Modul 12 (Biokemijske pretrage u mokraći) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke.

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

 

 

Dostupnost rezultata 1. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2019.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2019-1) dostupni su od 18. travnja 2019. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula kao i pojašnjenja vezana za novosti u obradi rezultata te vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2019.

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2019. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII-I
VIII-II
IX
X
XI
XII

Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (upitnik – poveznica: https://www.surveymonkey.com/r/PXL6QKP)
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni štitnjače i PSA
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi 
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (unos rezultata – poveznica: https://www.surveymonkey.com/r/SF2Y2FK)
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraće


DINAMIKA CIKLUSA:

13.03.2019.
do 29.03.2019.
od 20.4.2019.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena: UZORAK za
Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija)
Modul 8-1 (Hormoni štitnjače i PSA)
Modul 8-2 (Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi)
Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada)
Modul 12 (Biokemijske pretrage u mokraći)

potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

 

 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2019.

Poštovani članovi HDMBLM,
Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2019. (tri ciklusa) otvorena od 14. prosinca 2018. - 19. siječnja 2019. godine.
Plaćanje za sva tri ciklusa u 2019. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 25. veljačom 2019.
Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada.
Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage).

U odnosu na prethodnu godinu ima nekoliko izmjena koje se odnose na slijedeće:

  1. Zbog povećanog određivanja hormona štitnjače i PSA u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Modul 8 je umjesto u dosadašnja 2 ciklusa podijeljen u dva uzorka/modula (Modul 8-1: hormoni štitnjače i PSA (do sada 280 HRK, sada 180 HRK), a modul 8-2: ostali hormoni, vitamini i srčani i tumorski biljezi kao i do sada samo u 2 ciklusa (dodatnih 80 HRK). Cijena i dinamika oba modula (8-1 i 8-2) je prilagođena na način da bude najmanje opterećenje za korisnike.
  2. Uveden je Modul 12 koji se sastoji od osnovnih biokemijskih pretraga u mokraći (Albumini, Proteini i Kreatinin) sa minimalnom cijenom od 50 HRK.
  3. Svi ostali moduli su nepromijenjeni po broju pretraga, cijeni i dinamici određivanja u odnosu na prethodnu godinu.
  4. Tijekom 2019. planira se pilot Modul za određivanje sedimentacije eritrocita, a koji bi za korisnike bio besplatan, a za CROQALM nužan jer je potrebno utvrditi tko i kako radi SE u hrvatskim laboratorijima te možemo li (i po kojoj cijeni) osigurati komutabilni uzorak za ovu pretragu. O ovom pilot Modulu biti ćete pravovremeno obavješteni.

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2019. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec 2018) koji možete pregledati ii dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa).
Program nacionalne vanjske kontrole kvalitete odobrila je HKMB.
Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici.
Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati u ured HDMBLM faksom (+385 1 48 28 133) ili elektroničkom poštom (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku.

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i sljedeće upute:

  1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama.
  2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili faksom na broj HDMBLM: +385 1 4828 133.
  3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice.
  4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 26. veljače 2018.
  5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće.

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatičke koordinatorice su: Ana Grzunov i Valentina Vidranski.

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije.

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji!

Croqalm Tim

Dostupnost rezultata 3. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2018-3) dostupni su od 21. listopada 2018. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2018.

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 3. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2018. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
V
VII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi (uzorak A i B)
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (uzorak seruma -pool)
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

12.09.2018.
do 30.09.2018.
od 20.10.2018.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov
Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena: UZORAK za
Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija),
Modul 8 B (Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi )
Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada)

potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

 

Dostupnost rezultata 2. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 2. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2018-2) dostupni su od 20. srpnja 2018. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2018.

Poštovane kolegice i kolege,
u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2018. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
V
VII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini (CRP)
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Lijekovi
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (uzorak plazme)
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

13.06.2018.
do 30.06.2018.
od 20.07.2018.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena: UZORAK za
Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija),
Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada)

potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke (uzorci su stabilni min. 48 sati)

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim

 

 

Dostupnost rezultata 1. ciklusa vanjske procjene kvalitete u 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2018-1) dostupni su od 22. travnja 2018. na sljedećoj poveznici https://croqalm.com ili putem mrežne stranice CROQALM-a u polju “Prijave i unos rezultata”.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju „ZAVRŠNA IZVJEŠĆA" možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja pojedinih modula kao i pojašnjenja vezana za novosti u obradi rezultata te vam mogu biti od pomoći pri tumačenju vaših rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, svoje upite možete uputiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, molimo Vas da u opisu predmeta e-maila navedite šifru Vašeg laboratorija.
Zahvaljujemo se svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2018. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija (PV,INR, APTV, AT III, fibrinogen, D-dimeri)
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi (uzorak A i B)
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (uzorak seruma -pool)
Kloridi u znoju - znojni test

DINAMIKA CIKLUSA:

14.03.2018.
do 31.03.2018.
od 20.04.2018.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Adriana Bokulić
Valentina Vidranski

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija),
Modul 8 B (Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi )
Modul 10 (Izvananalitička faza laboratorijskog rada)
potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

Vaš CROQALM Tim