logo HR

DOSTUPNOST REZULTATA 1. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2022-1) dostupni su od 22. travnja 2022. na poveznici https://croqalm.com .

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

Potvrdnice o sudjelovanju u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2021.

Poštovani članovi HDMBLM, 

Obavještavamo vas da su Potvrdnice za sudjelovanje u nacionalnom programu procijene vanjske kontrole kvalitete u 2021. dostupne od 30.11.2021. i možete ih dohvatiti na mrežnoj stranici CROQALM-a nakon pristupa inlab2*QALM programu. 

Croqalm Tim 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2022.

Poštovani članovi HDMBLM, 

Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2021. (tri ciklusa) otvorena od 2. - 17. prosinca 2021. godine. 

Plaćanje za sva tri ciklusa u 2022. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 2. veljačom 2022. 

Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com 

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada. 

Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage). 

U odnosu na prethodnu godinu ima nekoliko izmjena koje se odnose na slijedeće

1. Modul 14: anti- SARS-CoV-2 protutijela za one laboratorije koji su se prijavili da žele sudjelovati u zajedničkoj studiji s EQALM-om. 

Svi ostali moduli su nepromijenjeni po broju pretraga, cijeni i dinamici određivanja u odnosu na prethodnu godinu. 

2. Prijave završavaju u tekućoj godini. Molimo da se pridržavate rokova za Prijave kao i roka za uplatu. 

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2022. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec) koji možete pregledati ili dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa). 

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici. Molimo da unesene promjene prijavite i na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati na CROQALM adresu elektroničke pošte (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku. 

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i sljedeće upute: 

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama. 
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice. 
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 2. veljače 2021
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće. 

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatički koordinator je: Ana Grzunov. 

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije. 

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji! 

Croqalm Tim 

DOSTUPNOST REZULTATA 3. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2021-3) dostupni su od 1. studenog 2021. na poveznici https://croqalm.com.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 3. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2021. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (Upitnik – Laboratorijske priče)
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraće
Sedimentacija eritrocita (SE)


DINAMIKA CIKLUSA:

22.09.2021.
do 08.10.2021.
od 28.10.2021.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i Modul 3 (Laboratorijska hematologija) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

S poštovanjem, CROQALM Tim 

DOSTUPNOST REZULTATA 2. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2021.

Poštovane kolegice i kolege, 

Rezultati obrade 2. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2021-2) dostupni su od 23. srpnja 2021. na poveznici https://croqalm.com

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata. 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija. 

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju. 

S poštovanjem, 
CROQALM tim 

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2021. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII

Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija
Lijekovi
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (Laboratorijska priča - Upitnik)
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraće


DINAMIKA CIKLUSA:

9.06.2021.
do 25.06.2021.
od 23.7.2021.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i Modul 3 (Laboratorijska hematologija) i Modul 5 (Lijekovi) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

S poštovanjem, CROQALM Tim 

DOSTUPNOST REZULTATA 1. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2021-1) dostupni su od 26. travnja 2021. na poveznici https://croqalm.com.

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

1. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2021.

Poštovane kolegice i kolege,

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 1. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2021. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu.


MODUL  
I
II
III
IV
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII

Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi
HbA1c
Izvananalitička faza laboratorijskog rada (Upitnik)
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraće
Sedimentacija eritrocita (SE)


DINAMIKA CIKLUSA:

10.03.2021.
do 26.03.2021.
od 23.4.2021.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
Modul 1 (Biokemijske pretrage)
Modul 3 (Laboratorijska hematologija)

potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

S poštovanjem, CROQALM Tim 

Potvrdnice o sudjelovanju u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2020.

Poštovani članovi HDMBLM, 

Obavještavamo vas da su Potvrdnice za sudjelovanje u nacionalnom programu procijene vanjske kontrole kvalitete u 2020. dostupne i možete ih dohvatiti na mrežnoj stranici CROQALM-a nakon pristupa inlab2*QALM programu. 

Croqalm Tim 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2021.

Poštovani članovi HDMBLM,

Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2021. (tri ciklusa) otvorena od 2. - 18. prosinca 2020. godine.

Plaćanje za sva tri ciklusa u 2020. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 2. veljačom 2021.

Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada.

Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage).

U odnosu na prethodnu godinu ima nekoliko izmjena koje se odnose na slijedeće:

 1. Modul 8-1 i 8-2, u ovoj godini će biti spojeni u jedan Modul 8. Zbog epidemiološke situacije i nemogućnosti sakupljanja pool-ova koristiti će se komercijalni kontrolni uzorci, a provoditi će se kroz sva tri ciklusa kao i prošle godine.
 2. Modul 11 koji je do sada bio u vlastitoj izradi, od ove godine će se koristiti također komercijalni uzorak po cijeni od 150 kn/ po ciklusu (bez PDV-a), kao i Modul 12.
 3. Modul 1, osim dosadašnjih pretraga uključuje i indekse hemolize, ikterije i lipemije bez promjene cijene modula.
  Svi ostali moduli su nepromijenjeni po broju pretraga, cijeni i dinamici određivanja u odnosu na prethodnu godinu.
 4. Prijave završavaju u tekućoj godini. Molimo da se pridržavate rokova za Prijave kao i roka za uplatu.

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2021. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec) koji možete pregledati ili dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa).

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici. Molimo da unesene promjene prijavite i na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati,

popuniti i poslati na CROQALM adresu elektroničke pošte (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku.

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i sljedeće upute:

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama.
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice.
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 2. veljače 2021.
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće.

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..">Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatički koordinatori su: Ana Grzunov i Alen Vrtarić.

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije.

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji!

Croqalm Tim