logo HR

Otvaranje prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2023. (CROQALM)

Poštovani, 

Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procjene vanjske kontrole kvalitete u 2023. (tri ciklusa) otvorenaod 9. - 23. siječnja 2023. godine. 

Plaćanje za sva tri ciklusa u 2023. godini potrebno je izvršiti zaključno s 28. veljačom 2023. 

Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com 

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada. 

Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage)

U odnosu na prethodnu godinu ima nekoliko izmjena

 1. Modul 1: cijena je povećana zbog povećanja cijene od strane proizvođača kontrolnih uzoraka
 2. Modul 2: dodane su pretrage reumatoidni faktor (RF) i antitijela protiv ciklički citruliniziranih peptida (aCCP)
 3. Modul 8dodana je pretraga ukupni 25-hidroksi vitamin D
 4. Modul 14: nije predviđen u 2023. godini

Svi ostali moduli su nepromijenjeni po broju pretraga, cijeni i dinamici određivanja u odnosu na prethodnu godinu. 

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2023. prema planiranom rasporedu (4, 6, 10 mjesec) koji možete pregledati ili dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa). 

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici. Molimo da unesene promjene prijavite i na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati na CROQALM adresu elektroničke pošte (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku. 

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i sljedeće upute

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama. 
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice. 
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 28. veljače 2023
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće. 

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatički koordinator je: Ana Grzunov. 

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije. 

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji! 

 

Croqalm Tim

POTVRDNICE O SUDJELOVANJU U NACIONALNOM PROGRAMU VANJSKE PROCJENE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI ZA 2022.

Poštovane kolegice i kolege, 

Obavještavamo vas da su Potvrdnice za sudjelovanje u nacionalnom programu procijene vanjske kontrole kvalitete u 2022. dostupne od 29.11.2022. i možete ih dohvatiti na mrežnoj stranici CROQALM-a nakon pristupa inlab2*QALM programu. 

Croqalm Tim

DOSTUPNOST REZULTATA 3. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege, 

Rezultati obrade 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2022-3) dostupni su od 28. studenog 2022. na poveznici https://croqalm.com

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata. 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija. 

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju. 

S poštovanjem, 
CROQALM tim 

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege, 

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 3. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2022. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. 


MODUL  
I
II
III-A i III-B
IV
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
XIII

Biokemijske pretrage
Specifični proteini
Laboratorijska hematologija (uzorak A i uzorak B)
Laboratorijska koagulacija
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi
HbA1c
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraći
Sedimentacija eritrocita (SE)


DINAMIKA CIKLUSA:

19.10.2022.
do 04.11.2022.
od 25.11.2022.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i Modul 3A i 3B (Laboratorijska hematologija) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

S poštovanjem, CROQALM Tim 

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Termin 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2022-3) dodatno se odgađa  zbog bolesti tajnice Društva i člana Croqalm Tima te nemogućnosti pravovremene pripreme uzoraka za transport. Novi termin dostave uzoraka za 3. ciklus VKK-2022 je 19.10.2022.

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

3. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Termin 3. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2022-3) će se odgoditi s planiranog datuma 27.-29.9.2022. na termin 12.10.2022. Razlog ove odgode je 10. kongres HDMBLM i sudjelovanje većine kolegica i kolega na ovom našem događaju.  

Zahvaljujemo na razumijevanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

DOSTUPNOST REZULTATA 2. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege, 

Rezultati obrade 2. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2022-2) dostupni su od 26. srpnja 2022. na poveznici https://croqalm.com. 

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata. 

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija. 

VAŽNO: 

Prema naknadnom izvještaju Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, uzorak za Modul 3 u ovom ciklusu nije zadovoljio kriterije homogenosti te u ovom ciklusu rezultati Modula 3 su prikazani ali nisu ocjenjivani. U slijedećem, 3.ciklusu korisnici će dobiti 2 uzorka za ovaj modul. 

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju. 

S poštovanjem, 
CROQALM tim 

2. CIKLUS VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege, 

u nastavku možete pronaći sve informacije vezane za 2. ciklus vanjske procjene kvalitete u 2022. g. Hrvatskog centra za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini, Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu. 


MODUL  
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
XI
XII
XIII
XIV

Biokemijske pretrage
Specifični proteini - CRP
Laboratorijska hematologija
Laboratorijska koagulacija
Lijekovi
Analiza mokraće (test traka, mokraćni sediment)
Analiza pH, plinova i ioniziranih elektrolita, glukoze i laktata
Hormoni, vitamini, tumorski i srčani biljezi
HbA1c
Kloridi u znoju - znojni test
Biokemijske pretrage u mokraće
Sedimentacija eritrocita (SE)
anti-SARS-CoV-2 protutijela


DINAMIKA CIKLUSA:

8.06.2022.
do 28.06.2022.
od 25.7.2022.

DISTRIBUCIJA UZORAKA
UNOS REZULTATA
DOSTUPNI OBRAĐENI REZULTATI

Informatički koordinatori

Ana Grzunov

kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
uz obavezan unos šifre laboratorija

UPUTE ZA PRIPREMU UZORAKA

na mrežnoj stranici u izborniku „Uputstva i obrasci“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese:
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/uputstva-obrasci

Napomena:
UZORAK za Modul 1 (Biokemijske pretrage) i Modul 3 (Laboratorijska hematologija) potrebno je odrediti odmah po primitku pošiljke

UNOS REZULTATA

na mrežnoj stranici u izborniku „Unos rezultata“
(poveznica: https://croqalm.com) ili putem mrežne adrese: 
http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/prijave-i-unos-rezultata

Sugeriramo da na vaša računala instalirate certifikat poslužitelja kako ne biste kod spajanja na adresu http://croqalm.com imali poruke o nesigurnoj mrežnoj adresi. Poruka ne priječi daljnji rad.

S poštovanjem, CROQALM Tim 

DOSTUPNOST REZULTATA 1. CIKLUSA VANJSKE PROCJENE KVALITETE U 2022.

Poštovane kolegice i kolege,

Rezultati obrade 1. ciklusa vrednovanja kvalitete u laboratorijskoj medicini (VKK-2022-1) dostupni su od 22. travnja 2022. na poveznici https://croqalm.com .

Nakon unosa Vašeg korisničkog imena i zaporke, u polju Završna izvješća možete pregledati, ispisati ili pohraniti statističku analizu rezultata svakog modula u kojem ste sudjelovali s tumačenjem dobivenih rezultata na razini svih laboratorija sudionika, kao i tablica s ocjenom prihvatljivosti primljenih rezultata po svakom modulu. Analize rezultata po modulima sadrže analizu i komentare voditelja koji Vam mogu pomoći pri tumačenju rezultata.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upite uputite na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Zbog jednostavnijeg i bržeg snalaženja, obavezno navedite šifru Vašeg laboratorija.

Zahvaljujemo svim sudionicima na sudjelovanju.

S poštovanjem,
CROQALM tim

Potvrdnice o sudjelovanju u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2021.

Poštovani članovi HDMBLM, 

Obavještavamo vas da su Potvrdnice za sudjelovanje u nacionalnom programu procijene vanjske kontrole kvalitete u 2021. dostupne od 30.11.2021. i možete ih dohvatiti na mrežnoj stranici CROQALM-a nakon pristupa inlab2*QALM programu. 

Croqalm Tim 

Otvaranje Prijava za sudjelovanje u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini za 2022.

Poštovani članovi HDMBLM, 

Obavještavamo vas da je prijava za nacionalni program procijene vanjske kontrole kvalitete u 2021. (tri ciklusa) otvorena od 2. - 17. prosinca 2021. godine. 

Plaćanje za sva tri ciklusa u 2022. godini potrebno je izvršiti zaključno sa 2. veljačom 2022. 

Prijava se provodi kao i do sada putem CROQALM web sučelja na mrežnoj adresi: https://croqalm.com 

Pristup inlab2*QALM programu moguć je nakon upisivanja korisničkog imena i zaporke kojima ste se služili i do sada. 

Pregled modula i pretraga po ciklusima kao i cijene možete vidjeti na mrežnoj stranici CROQALM-a u izborniku „Moduli i pretrage“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/moduli-pretrage). 

U odnosu na prethodnu godinu ima nekoliko izmjena koje se odnose na slijedeće

1. Modul 14: anti- SARS-CoV-2 protutijela za one laboratorije koji su se prijavili da žele sudjelovati u zajedničkoj studiji s EQALM-om. 

Svi ostali moduli su nepromijenjeni po broju pretraga, cijeni i dinamici određivanja u odnosu na prethodnu godinu. 

2. Prijave završavaju u tekućoj godini. Molimo da se pridržavate rokova za Prijave kao i roka za uplatu. 

Vaša prijava za pojedini modul slijedit će dinamiku ciklusa tijekom 2022. prema planiranom rasporedu (3, 6, 9 mjesec) koji možete pregledati ili dohvatiti u izborniku „Dinamika ciklusa“ (poveznica: http://croqalm.hdmblm.hr/index.php/hr/dinamika-ciklusa). 

Promjenu osnovnih podataka o laboratoriju, voditelju ili osobi za kontakt moguće je učiniti izravno putem mrežnog sustava, prema uputama, a za promjene su odgovorni sami korisnici. Molimo da unesene promjene prijavite i na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Novi korisnici, koji do sada nisu registrirani u sustavu, trebaju popuniti Obrazac za prijavu kojeg je moguće dohvatiti u izborniku „Uputstva i obrasci“. Obrazac je potrebno ispisati, popuniti i poslati na CROQALM adresu elektroničke pošte (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.). Nakon uvođenja u sustav, novi korisnici će dobiti svoje korisničko ime i zaporku. 

Molimo vas da poštujete predviđene rokove i sljedeće upute: 

 1. Prijavljivanje modula i pretraga te oblikovanje ponude putem mrežnog sustava korisnici trebaju učiniti sami sukladno uputama. 
 2. Slanje narudžbenica: prema ponudi ispunite narudžbenicu i pošaljite je elektroničkom poštom administrativnoj tajnici HDMBLM, Jasni Đogić, na e-adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 3. Predračun: predračun ćete dobiti elektroničkom poštom kroz 2-3 dana nakon slanja narudžbenice. 
 4. Plaćanje po predračunu potrebno je učiniti do 2. veljače 2021
 5. Naknadne prijave i plaćanja neće biti moguće. 

Sve upite i nejasnoće vezane za prijavu, molimo uputite isključivo putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.. Informatički koordinator je: Ana Grzunov. 

Molimo sve korisnike da još jednom provjere svoje korisničke podatke i ako je potrebno da ih promijene. Također je vrlo važno da provjerite sve pretrage/module u kojima sudjelujete kako bi izbjegli naknadne komplikacije. 

Zahvaljujemo svima koji su svojim sudjelovanjem, strpljenjem, prijedlozima i komentarima pomogli da naš program učinimo kvalitetnijim. I dalje ćemo nastojati raditi na unaprjeđenju sustava vanjske procjene kvalitete uzimajući u obzir vaše brojne komentare. Radujemo se zajedničkoj suradnji! 

Croqalm Tim