logo HR

O nama

CROQALM je službena skraćenica Hrvatskog centara za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini. Usvojena je 2012. godine sa novim Statutom Hrvatskog društva za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu (HDMBLM) i predstavlja organizacijsku strukturu kroz koju HDMBLM provodi djelatnost vanjske procjene kvalitete u laboratorijskoj medicini.

Nacionalni program vanjske kontrole medicinsko-biokemijskih laboratorija provodi se modularno, tri puta godišnje u skladu sa predloženim planom aktivnosti, koji se usvaja na godišnjoj skupštini HDMBLM.

U Republici Hrvatskoj, sudjelovanje medicinsko-biokemijskih laboratorija u programu vanjske procjene kvalitete je obveza svakog medicinsko-biokemijskog laboratorija (Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti iz 2003. godine).

Rezultati laboratorija iz programa vanjske procjene kvalitete dio su kriterija za ocjenu njihove kvalitete. Ocjena kvalitete medicinsko-biokemijskih laboratorija provodi se kroz stručni nadzor od strane Hrvatske komore medicinskih biokemičara.

Podaci o sudjelovanju i uspješnosti medicinsko-biokemijskih laboratorija u nacionalnom programu vanjske procjene kvalitete vrednovani su temeljem definiranih kriterija prihvatljivosti po svakoj pretrazi i prosljeđuju se Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara u okviru završnih godišnjih izvješća, uz potpuno poštivanje zagarantirane povjerljivosti.

Svaki laboratorij dobiva cjelovito izvješće o postignutim rezultatima u svakom provedenom ciklusu usklađeno sa zahtjevima nacionalnih i međunarodnih standarda. Sastavni dio izvješća su i komentari koordinatora, sa ciljem trajne edukacije sudionika i poticanja na uklanjanje nađenih nesukladnih rezultata. Identitet sudionika vanjske procjene kvalitete je povjerljiv i poznat samo članovima Centra uključenim u provođenje programa vanjske procjene kvalitete. Sva pisana izvješća navode isključivo šifru sudionika.

Laboratoriji uključeni u program vanjske procjene kvalitete, na kraju kalendarske godine dobivaju Potvrdu o sudjelovanju sa naznakom modula u kojima su sudjelovali.

Provođenje programa vanjske procjene kvalitete u potpunosti se obavlja putem web sučelja. Programska podrška razvijena je u suradnji s tvrtkom LabNet-LIS d.o.o. (članica IN2 grupe) kao program za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini - inlab2*QALM.

Organizacijska struktura:

Voditeljica:
Doc.dr.sc. Jasna Leniček Krleža

Članovi Stručnog odbora:
Dr.sc. Ivana Ćelap (zamjenica voditelja), Dr.sc. Jelena Vlašić Tanasković, Ana Grzunov, Adrijana Unić, Merica Aralica, Alen Vrtarić

Odgovornosti prema modulima:

MODUL VODITELJ ZAMJENA
1, 2, 12  Vlašić-Tanasković Leniček Krleža
3, 13 Ćelap Leniček Krleža
4, 7  Leniček Krleža Ćelap
6, 9 Unić Vlašić Tanasković
8, 11 Aralica Unić
10 Leniček Krleža, Ćelap
(vanjski suradnik:
Nikolac Gabaj)
Unić
5 Vrtarić Unić
INFORMATIČKI
KOORDINATORI
 Grzunov Vrtarić