logo HR

Moduli pretrage

             

 

Odlukom od 16. svibnja 2013. godine Izvršni odbor Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB) ponovno je uspostavio obvezu Medicinsko-biokemijskih laboratorija (MBL) u Republici Hrvatskoj da u okviru stručnog nadzora HKMB sudjeluju u vanjskoj procjeni kvalitete rada koju provodi Centar za vrednovanje kvalitete u laboratorijskoj medicini (CROQALM) HDMBLM.